תנועה ונגישות

הרשות המקומית משקיעה משאבים רבים לקדם פרויקטים בנושא נגישות על-מנת לאפשר שוויוניות לכלל האוכלוסייה.

בחברה קיימים אנשים בעלי מוגבלויות שונות: בתנועה, בראיה, בשמיעה, שכלית ועוד. אחוז המאובחנים במדינת ישראל עומד כיום על כ-20% מכלל האוכלוסייה. אנו כחברה מחויבים להנגיש את חיי היום-יום עבורם בכדי שיוכלו לקחת חלק פעיל בחברה באופן שוויוני ומכובד.

עובדי המועצה עוברים הכשרות מקצועיות וכן סדנאות לצורך שיפור במתן השירות הנגיש וכן, הגברת המודעות לאנשים עם מוגבלויות.

הגברת המודעות בנושא הנגישות לעובדי המועצה ובחברה בכלל, הינה חשובה ביותר. בכך אנו למדים להכיר את האדם עם המוגבלות העומד לפנינו, את הקשיים השונים עימם הוא מתמודד ביום-יום ובכך למדים איך למנוע את האתגר הבא העומד בפניהם ולאפשר להם להשתלב בחברה באופן עצמאי, שוויוני ומכבד.

נשמח על שיתוף פעולה מצד הציבור בדברים הנוגעים לנגישות ברחבי היישוב המצריכים בדיקה ו/או טיפול. את הפניות ניתן להעביר לרכז הנגישות במייל או בטל’.

 

יוסי פחימה

רכז נגישות ותנועה

08-6598271

yossif@ylc.org.il

במידה ונתקלתם במקום בו קיימים פערי נגישות – נשמח לקבל פנייתכם לרכז הנגישות של הרשות ואנו נפעל בהקדם להסדרת הפערים.