ועדת שימור

ועדת השימור בירוחם הוקמה בשנת 2018. במהלך השנתיים האחרונות הוכנה רשימת אתרים לשימור כמפורט להלן.

רשימת השימור נערכה בשנת 2020-2021 ע”י אגף הנדסה, החומרים והמידע נאסף ברובו על ידי התושבים, עמותת עתיד במדבר​ ואורגן וסודר על ידי גורמי המקצוע במועצה תוך התייעצות ושיתוף גורמים מקצועיים בתחום השימור.

מטרת הרשימה היא לספר את הסיפור של ירוחם באמצעות חידוד הערכים והאלמנטים בתחומים השונים – תרבות, קהילה, חינוך, תעשייה, אדריכלות; באמצעות שימור האתרים והמרקמים ברשימה.

רשימת האתרים תהיה בסיס לתשתיות תיירות, קהילה, חינוך וכמובן תכנון. האתרים ברשימה יבחנו במחקר מעמיק נוסף אבל ישמשו ככלי לשימור ההיסטוריה המקומית שהיא יקרה לנו כל כך.

לצד הפיתוח הגדול והתחדשות של ירוחם יש מקום משמעותי לשמר את הזהות המקומית והערכים הייחודיים שהופכים את ירוחם לעיירה קסומה בלב המדבר.

 

לידיעת הציבור