מסמכי מדיניות והנחיות

מסמכי מדיניות

הנחיות מרחביות

מתכננים להוסיף קומה בבית? מתכננים חנות חדשה? מוסיפים יחידת אירוח?

במסגרת שיפור השירות לתושב והטמעת תהליכים ארגוניים באגף הנדסה שולחים אליכם את נוהל פרה-רולינג.

מה זה פרה-רולינג?

זו פגישה בין תושבים המקדמים תכנון לבין אגף ההנדסה ומחלקת התכנון של ירוחם.

מטרת הפגישה היא לתת דגשים ולעזור בגיבוש חלופת תכנון רלוונטית, על מנת לחסוך בזמן ומשאבים רבים.

תאמו אתנו פגישת פרה-רולינג טרם הגשת התכנית לוועדה.

בברכה, אגף הנדסה .

מדיניות שטחי שירות

בימים אלו המדיניות נבחנת מחדש לצורך דיוקה ושיפורה.

ברגע שיתקבל המסמך הסופי הוא יפורסם שוב.

עד אז, ניתן לפנות לבודקות ההיתרים ו/או המידענית לקבלת מידע תכנוני בנושא.

תודה.

מדיניות מחסנים

בימים אלו המדיניות נבחנת מחדש לצורך דיוקה ושיפורה.
ברגע שיתקבל המסמך הסופי הוא יפורסם שוב.
עד אז, ניתן לפנות לבודקות ההיתרים ו/או המידענית לקבלת מידע תכנוני בנושא.

תודה.

הנחיות מרחביות אגם ואופק

בימים אלו ההנחיות המרחביות נבחנות מחדש לצורך דיוקם ושיפורם.
ברגע שיתקבל המסמך הסופי הוא יפורסם שוב.
עד אז, ניתן לפנות לבודקות ההיתרים ו/או המידענית לקבלת מידע תכנוני בנושא.

תודה.