תכנון עיר

מחלקת התכנון ממונה על מדיניות התכנון ביישוב, שומרת על עקרונות התכנון המנחים ועל ציווין היישוב.

מחלקת התכנון ובראשה מהנדס הוועדה, מלווה באופן מקצועי תכניות בסמכות מקומית המבקשות להסדיר זכויות בניה בהתאם לסמכויות הוועדה ותכניות בסמכות מחוזית המוגשות על ידי גורמי חוץ, פרטיים , יזמים וכיוצ”ב ומבקשות להסדיר זכויות או תכנון בהתאם לסמכות הוועדה המחוזית, התכניות נבחנות במקצועיות תוך התאמת התכניות לתכניות המתאר המחוזיות והארציות וכן לחזון היישוב ומדיניות הוועדה.

כל התוכניות מובאות לדיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה, נבחנות על ידה ומלוות לאורך ההליכים בחוק של התכניות כולל הפקדתן , בוועדה המקומית או המחוזית , הליך ההתנגדויות , הליכי ערר עד לאישורן.


רוני קטבי

מנהלת תחום תכנון עירוני

08-6598260

ronik@ylc.org.i