תוכנית מיתאר כוללנית ירוחם

מנהל התכנון במשרד האוצר והמועצה מקומית ירוחם מקדמים בחודשים האחרונים תכנית מתאר כוללנית בשיתוף צוותי מתכננים מקצועיים רב תחומיים בראשות אד’ צדיק אליקים. מטרתה של התכנית לקבוע מדיניות תכנון ליישוב ולגבש את הפיתוח לשנים הבאות. לאחר שתאושר תהפוך תכנית המתאר הכוללני​ת למסמך חוקי מחייב שינחה את התפתחות ירוחם לטווח הארוך.

הציבור מוזמן לקחת חלק בתהליך לצורך לימוד וקבלת משוב לגיבוש החזון שישפיעו על הכנת התוכנית.

תוכנית המתאר לירוחם תיתן מענה לתכנון העתידי ( לעשור הקרוב) של הישוב כמו כן תגדיר את ייעוד השטחים המיועדים: לבניית שכונות, מוסדות ציבור,תעשייה, מסחר, תיירות, מלונאות, תחבורה יזמות ועוד. היכן יוקמו, והאם יוקמו – לשם כך אנו מזמינים את הציבור להשמיע את עמדותיו ומחשבותיו בנושא.